محدوده: کشتارگاه , طالقانی , خرم , ...
آدرس: خیابان شریعتی، حدفاصل...
محدوده: ...
آدرس: انتهای خیابان ملک، بلوار...
محدوده: ...
آدرس: خیابان هپکو ، خیابان...